สงกรานต์’ 2564 เจอ ‘โควิด-19’ ระบาดใหม่ ห้ามทำอะไรบ้าง
“สงกรานต์” ปีนี้ คนไทยต้องเตรียมรับมือสถานการณ์การระบาด “โควิด-19” ระลอกที่ 3 ให้ดี รอบนี้ระบาดลามไปสู่ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว แถมยังเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่ได้ไวกว่า และมีความรุนแรงมากกว่าเดิมแอดมิน Go Bangkok มาแนะนำเช็คลิสต์วิธีดูแลตัวเอง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เช่น ศบค., กระทรวงวัฒนธรรม, กทม., ททท. ได้ออกมาอัพเดทข้อปฏิบัติตัวต่างๆให้ประชาชนทราบ ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในช่วงเทศกาล “สงกรานต์” 2564 ดังนี้
1. ศบค. ชี้แจงข้อห้าม-ข้อปฏิบัติ สู้พิษ “โควิด-19”
วันนี้ (8 เม.ย.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค. ได้แถลงชัดเจนถึงข้อปฏิบัติ และข้อห้ามต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมช่วง “สงกรานต์” 2564 ว่ากิจกรรมใดยังสามารถทำได้ และกิจกรรมใดที่ “งด” ทำเด็ดขาด เพื่อป้องกันและสกัดการแพร่ระบาด “โควิด-19” ระลอกที่ 3 ในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ได้แก่
กิจกรรมที่จัดได้ :
– สรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ
– รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามประเพณี หรือรูปแบบที่ วธ. กำหนด
– เดินทางข้ามจังหวัด เพื่อการท่องเที่ยว ไปได้ทุกพื้นที่
ข้อควรปฏิบัติ เมื่อจัดกิจกรรม :
– ยึดมาตรการ D-M-H-T-T และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด
– จัดกิจกรรมทางศาสนาช่วง “สงกรานต์” ในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี
– หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมในพื้นที่คับแคบ หรือในห้องปรับอากาศ
กิจกรรมที่ต้อง “งด” :
– กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น รวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต
– กิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด เช่น ปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม กิจกรรมรวมตัวของผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. กทม. ประกาศงดกิจกรรม “สงกรานต์” ที่สุ่มเสี่ยง
ด้าน กทม. ก็ออกประกาศ “งด” จัดงานสงกรานต์ทั้งหมด งดการสร้างพื้นที่เสี่ยง งดกิจกรรมที่รวมตัวกันทั้งหมด รวมถึงขอความร่วมมือภาคเอกชนต่างๆ “งด” จัดกิจกรรมสงกรานต์ที่อาจสุ่มเสี่ยง หรือจัดกิจกรรมสงกรานต์อย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ “โควิด-19”
ข้อควรปฏิบัติ : แนะนำให้ประชาชน “สรงน้ำพระ” ที่บ้านแทน
กิจกรรมที่ “งด” : งานสงกรานต์รูปแบบต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงและรวมตัวกันจำนวนมาก
3. กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศงด “สงกรานต์” ที่รวมตัวแออัด
ส่วนทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ออกประกาศเรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณี “สงกรานต์” พุทธศักราช 2564 โดยขอความร่วมมือผู้จัดงานและประชาชน ดังนี้
กิจกรรมที่ต้อง “งด” : กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มแออัดและสัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ การสาดน้ำ ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และการเลี้ยงสังสรรค์
กิจกรรมที่จัดได้ : ให้พิจารณาจัดกิจกรรมแบบวิถีใหม่ โดยเน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และสุขภาพแทน เช่น การจัดพิธีรดน้ำดำหัวแบบเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด สถานที่สาธารณะ การทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และการสวมใส่ผ้าไทย
ข้อควรปฏิบัติ : ให้ยึดถือ DMHTT อย่างเคร่งครัด นั่นคือ
• D – อยู่ห่างไว้
• M – ใส่แมสก์กัน
• H – หมั่นล้างมือ
• T – ตรวจวัดอุณหภูมิ
• T – ตรวจเชื้อโควิด-19
• A – ใช้แอปไทยชนะ และหมอชนะ
4. ททท. รณรงค์ “สงกรานต์” แบบวิถีไทยห่างไกลโควิด
ก่อนหน้านี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการโปรโมทกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล “สงกรานต์” 2564 ในงานที่ชื่อว่า “สงกรานต์ ริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรม รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ (สถานีมักกะสัน)
แต่ต่อมาเมื่อทาง กทม. มีการประกาศงดจัดงานสงกรานต์ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพฯ ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า ททท. น่าจะตอบรับประกาศดังกล่าว และยึดหลักการไปในทิศทางเดียวกัน โดยงดจัดงานภายในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วนในต่างจังหวัดบางจังหวัด อาจจะยังจัดงานสงกรานต์ตามประเพณีได้ แต่ทั้งนี้ต้องยึดตามมาตรการของ ศบค. และยึดตามประกาศของจังหวัดนั้นๆ
ส่วนข้อควรปฏิบัติเนื่องในวันสงกรานต์ ที่ทาง ททท. เคยแนะนำไว้ ได้แก่
• ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังเทศน์ ควรเว้นระยะห่าง หรืองดเดินทางไปหากพื้นที่นั้นๆ แออัดเกินไป
• สรงน้ำพระพุทธรูปหรือรูปเคารพที่บ้าน ไม่ควรรดน้ำลงที่เศียรพระ ให้รดน้ำลงในส่วนอื่นๆ จะสุภาพกว่า
• รดน้ำผู้ใหญ่ ทำแบบเว้นระยะห่าง หรืองดกิจกรรมหากพบว่าพื้นที่นั้นๆ แออัดเกินไป

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here