ชุมชนกุฎีจีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และยังเป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ชุมชนกุฎีจีน เป็นย่านชุมชนเก่าแก่ของฝั่งธนบุรีที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และยังเป็นย่านชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างมากแห่งหนึ่งใน กรุงเทพมหานคร go2bangkok.com จะพาไปทำความรู้จักไปพร้อมๆกันครับ ชุมชนกุฎีจีน มีทั้งชาวไทย จีน ฝรั่ง ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของคลองบางหลวง หรือคลองบางกอกใหญ่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติ ชุมชนกุฎีจีน
ชุมชนกุฎีจีนเป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 แต่ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสเหล่านั้น แทบไม่เหลือเค้าลางของรูปร่างหน้าตาแบบตะวันตกแล้ว

ชุมชนแห่งนี้มีโบสถ์ซางตาครู้ส เป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนแห่งนี้มีขนมฝรั่งกุฎีจีนขาย ซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองของชุมชนนี้ และขนมกุฎีจีนถือได้ว่าเป็นขนมพื้นเมืองดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร จัดเป็นขนมโบราณที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จากตำรับของท้าวทองกีบม้า


ย่านกุฎีจีน เป็นแหล่งที่ตั้งศาสนสถานที่สำคัญหลายศาสนาทั้ง วัดประยุรวงศาวาส, วัดซางตาครู้ส, ศาลเจ้าเกียนอันเกง, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ มัสยิดบางหลวง ตลอดริ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และไปอีกไม่ไกล ก็เป็นที่ตั้งของ วัดอรุณราชวราราม


ชุมชนกุฎีจีนตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดกับสะพานพุทธ ตรงข้ามกับปากคลองตลาดในฝั่งพระนคร ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

การเดินมา ย่านชุมชนกุฎีจีน
ขับรถมาเองมาจอดที่วัดกัลยาณมิตร หรือจะนั่งเรือมาลงท่าสะพานพุทธ ก็ได้แต่อาจได้เดินไกลสักหน่อย
อ่านเพิ่มเติมที่ได้เพจGo-Bangkok เดินเที่ยวย่านกุฎีจีน
^ _ ^ ขอได้รับความขอบคุณจาก go2bangkok.com ขอบคุณที่ติดตามอ่านและให้กำลังใจกันนะครับ

ขอบคุณภาพและข้อมูล
+wikipedia
+คุณนัท deththana

www.go2bangkok.com
#กุฎีจีน #วัดซางตาครู้ส #ขนมฝรั่งกุฎีจีน
#gobangkok #เที่ยวกรุงเทพฯ #สีสันกรุงเทพฯ #กรุงเทพมหานคร

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here