วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร นิยมเรียกสั้นๆ วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน บริเวณที่เรียกว่าสะดือเมือง สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า บริเวณหน้าวัด

go2bangkok.com จะพาไปทำความรู้จักไปพร้อมๆกันครับ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร นิยมเรียกสั้นๆ วัดสุทัศน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่8 เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน บริเวณที่เรียกว่าสะดือเมือง สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า บริเวณหน้าวัด


ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีการสร้างวัดขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นใน ในปี พ.ศ. 2350 เดิมพระราชทานนามว่า “วัดมหาสุทธาวาส” โดยมีพื้นที่ตั้งอยู่ในดงสะแก เป็นที่ลุ่มจึงโปรดเกล้าฯ ให้ถมที่และสร้างเป็นวัด และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระวิหารขึ้นก่อนเพื่อประดิษฐานพระศรีศากยมุนี (พระโต) ซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย แต่สิ้นรัชกาลก่อนที่จะประดิษฐานเป็นสังฆาราม จึงเรียกกันว่า วัดพระโต, วัดพระใหญ่ หรือวัดเสาชิงช้าบ้าง

มาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อ และทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เอง แต่ก็สิ้นรัชกาลเสียก่อนที่การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การก่อสร้างวัด มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่3 ใน พ.ศ. 2390 และพระราชทานนามว่า “วัดสุทัศน์เทพวราราม” ปรากฏในจดหมายเหตุว่า “วัดสุทัศน์เทพธาราม” และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผูกนามพระประธานในพระวิหาร พระอุโบสถ และศาลาการเปรียญ ให้คล้องกันว่า “พระศรีศากยมุนี”, “พระพุทธตรีโลกเชษฐ์” และ “พระพุทธเสรฏฐมุนี”

พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ (พระประธานในพระอุโบสถ)

พระศรีศากยมุนี (พระประธานในพระวิหารหลวง)

พระอุโบสถของวัดสุทัศน์ จัดว่าเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย พระประธานภายในพระอุโบสถ คือ พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทั้งพระอุโบสถและพระประธานนี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ผนังด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังฝีมือช่างสมัยรัชกาลที่ 3


ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มยอดเจดีย์ มีลักษณะแปลกตาและงดงามมาก พระอุโบสถมีซุ้มเสมา 8 ซุ้ม ตั้งอยู่บนกำแพงแก้ว เป็นใบเสมาคู่ซึ่งทำจากหินอ่อนสีเทา สลักเป็นภาพช้าง 3 เศียร งวงชูดอกบัวตูมเศียรละ 1 ดอก เบื้องบนมีดอกบัวบาน 3 ดอก บนกำแพงแก้วด้านทิศเหนือและทิศใต้ มีเกยอยู่ด้านละ 4 เกย ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับประทับโปรยทานแก่ประชาชนในงานพระราชพิธี เรียกว่า “เกยโปรยทาน”

ที่ตั้ง : วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
146 ถนน บำรุงเมือง แขวงราชบพิตร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ความสำคัญ : พระอารามหลวง ชั้นเอกพิเศษ
ชนิดราวรมหาวิหาร เป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๘

สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
พระประธานในอุโบสถ : พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ (พระประธานในพระอุโบสถ)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บบล็อก
^ _ ^ ขอได้รับความขอบคุณจาก go2bangkok.com ขอบคุณที่ติดตามอ่านและให้กำลังใจกันนะครับ

ขอบคุณข้อมูลและภาพ
+th.wikipedia
+dhammathai
+คุณพล, คุณนัท Deththana

www.go2bangkok.com
#gobangkok #วัดสุทัศนเทพวราราม #พระนคร #สะดือเมือง #ใจกลางพระนคร #กรุงเทพมหานคร #สีสันกรุงเทพฯ

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here